Groepslessen

Groepslessen

Groepstrainingen

RPT personaltraining verzorgt verschillende groepslessen. In en rond meppen worden bootcamp trainingen gegeven en daarnaast is er een beweegtuin met buiten fitness toestellen, waar op maandag avond training wordt gegeven onder leding van personal trainer Remco Wolsink.

De trainingen zijn voor jong en oud en kunnen op eigen nieveau worden gevolgd.